Haberm

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ekonomi
  4. »
  5. Türkiye dünyada en fazla uluslararası doğrudan yatırımı çeken ilk 10 ülkeden biri olmalı

Türkiye dünyada en fazla uluslararası doğrudan yatırımı çeken ilk 10 ülkeden biri olmalı

admin admin -
134 0

Türkiye’deki memleketler arası direkt yatırımcıların aktif ve tek temsilcisi olan Milletlerarası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) yeni lideri Engin Aksoy, YASED’in önümüzdeki periyoda ait gündemi ve çalışma programını açıkladığı toplantıda Memleketler arası Direkt Yatırım (UDY) ortamı açısından Türkiye’yi kıymetlendirdi. Engin Aksoy, “Türkiye, bölgesel bir üretim, hizmet, idare ve ticaret merkezi olma yolunda sahip olduğu potansiyel ile dünyada en fazla memleketler arası direkt yatırımı çeken birinci 10 ülke içinde olmalı. YASED olarak odağımız, her vakit olduğu üzere, daha güçlü bir Türkiye için, yeni periyotta de ülkemizin rekabetçiliğinin artırılması maksadıyla yatırım ortamının güzelleştirilmesine yönelik oluşturulacak siyasetlere katkı sağlamak” dedi.

 

31 ülkeden 274 üyesi ile Türkiye’de direkt memleketler arası yatırımların yüzde seksen beşini temsil eden YASED’in yeni lideri Başkanı Engin Aksoy, YASED’in gelecek periyot yol haritasını açıklamak için gazetecilerle bir ortaya geldi. 

YASED’in yeni lideri Engin Aksoy toplantıda yaptığı açıklamada “Türkiye, bölgesel bir üretim, hizmet, idare ve ticaret merkezi olma yolunda sahip olduğu potansiyel ile dünyada en fazla memleketler arası direkt yatırımı çeken birinci 10 ülke içinde olmalı. YASED olarak odağımız, her vakit olduğu üzere, daha güçlü bir Türkiye için, yeni devirde de ülkemizin rekabetçiliğinin artırılması gayesiyle yatırım ortamının güzelleştirilmesine yönelik oluşturulacak siyasetlere katkı sağlamak. Ekonomimizin sürdürülebilir bir biçimde büyümesi, katma pahalı milletlerarası direkt yatırımların ülkemize çekilmesine yönelik olarak gerçekleştirilecek çalışmalarda kamu-özel dal iş birliğinin gücüne inanıyoruz. Öncelikli alanlarımız, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, global tedarik zincirlerine entegrasyon ve insan sermayesinin geliştirilmesidir. YASED üyeleri bu trendlerin hepsinde dünya başkanıdır. Üye şirketlerimizin potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân verecek öngörülebilir ve istikrarlı bir yatırım ortamının sağlanmasının ülkemize katkı sağlayacağı aşikardır. 

 

İlginizi Çekebilir;  "Annelerin 1 Numaralı Tercihi" FLO!

“Ülkemizin UDY cazibesi lakin makroekonomik istikrar ve düzenleyici çerçevedeki öngörülebilirliğin tesisi ile mümkün”

Geçen hafta açıklanan ve Türkiye’deki lansmanını YASED’in gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Dünya Yatırım Raporu’nu pahalandıran Aksoy, “2022 yılı global UDYrakamının, global aksilikleri yansıtan ve beklediğimiz bir halde %12 seviyesindeki bir düşüşle 1,3 trilyon dolara gerilediğini gördük. Ülkemizin global UDY akışlarından almayı hedeflediği hisse 1,5 civarındadır. Bu amaç bizce de realist ve ülkemizin potansiyelini yansıtan bir maksat. Lakin ülkemizin performansına baktığımızda ise % 0,7- 1,0 bandında bir gerçekleşme sağlayabildiğimizi görüyoruz. Geçtiğimiz sene ve bu sene 13,3 milyar dolar seviyesinde bir yatırım çektik. Kompozisyona baktığımızda gayrimenkul satışlarının toplam UDY girişlerinin yüzde 50’sini oluşturduğunu görüyoruz. Bu sayı ve kompozisyon, ülkemizin tezini ve potansiyelini yansıtmamaktadır. Global rekabetçiliğimizi daha fazla arttırabilmek için öngörülebilirliği artırmamız, makroekonomik istikrarı sağlamamız ve yapısal ıslahatları hayata geçirmemiz kritik değer taşıyor. Öngörülebilirliği güçlendiren bir öteki öge da ulusal plan, program ve stratejilere bağlı kalınmasıdır. İş dünyası açısından bir çıpa görevi gören bu çalışmaların oluşturulması sürecinde iş dünyası ile yakın iş birliği her vakit çok değerli. Biz de başta Yatırım Ortamını Güzelleştirme Uyum Heyeti (YOİKK) olmak üzere kamunun özel bölüm ile oluşturduğu tüm istişare platformlarına dayanak veriyoruz” diye belirtti.

 

“Mevzuat değişiklikleri öncesinde iş dünyası ile istişare süreçleri güçlendirilmeli”

YASED Lideri Engin Aksoy son devirdeki iktisat siyasetlerini değerlendirirken, “Ekonomik gelişmeler ve değişen gereksinimlere nazaran sektörel düzenleyici çerçevede değişiklik yapılmasının kaçınılmaz ve gerekli olduğunun farkındayız. Lakin bu değişikliklerin, milletlerarası mevzuat çerçevesi ile uyumlu olması ve kesinlikle düzenleyici tesir tahlilleri ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevzuat değişiklikleri öncesinde iş dünyası ile yakın iş birliği sağlanması öngörülemeyen risklerin bertaraf edilmesinde ve düzenlemelerin uygulama muvaffakiyetinde da hayati rol oynamaktadır. Bizler vaktinde ve kâfi seviyede bilgilendirilebildiğimiz seviyede genel merkezlerimizi yanlışsız ve önden bilgilendirebiliriz, böylece ülkemiz yatırım ortamı ile ilgili olumsuz kanaatlerin ve spekülasyonların oluşmasının önüne geçebiliriz. Bunun için mevzuat hazırlama süreçlerindeki istişare süreçlerinin güçlendirilmesini çok önemsiyoruz. Bu manada,  Türkiye’de iş ve yatırım ortamını güzelleştirmek için kurulan YOİKK, kamu-özel dal iş birliğinin en başarılı örneklerinden biridir. YOİKK kapsamındaki çalışmalarımızdan biri olan “Türkiye’nin UDY Rekabetçiliği” çalışmamız, ülkemizin UDY çekmede rekabet içinde olduğu ülkelerle mukayeseli tahlilini ortaya koyuyor. Bu çalışmamızda ülkemizin son yıllarda sıralamasında bir değişim olmadığını görüyoruz. Rekabetçiliğimizi olumsuz istikamette etkileyen iki ana ögenin makroekonomik istikrarsızlık, yüksek risk algısı ve düzenleyici çerçevedeki öngörülemezlik olduğunu görüyoruz. Bu çalışmamızı takviyeler mahiyetteki öteki bir tahlilimiz ise üye CEO’larımızın görüşlerini aldığımız YASED Pulse Anketimiz. Bu anket, döviz kurundaki oynaklığı ve enflasyonu en kıymetli dışsal olumsuzluk olarak işaret ediyor. Lakin şunu vurgulamak isterim ki; ülkemiz pozisyonu, pazar büyüklüğü, altyapısı, genç nüfusu ve insan kaynakları ile gerçek bir potansiyel taşıyor. Üye şirketlerimiz, yatırım ortamına dair itimat verici gelişmelerin hayata geçirilmesi halinde önümüzdeki periyotta, 7,1 milyar dolar fiyatındaki yatırımı programlarına almayı planlıyor.” diye belirtti.

İlginizi Çekebilir;  Bybit World Series of Trading (WSOT) yarışması 100.000'den fazla kayıtlı kullanıcıyla zirveye tırmanıyor

 

“Para siyasetindeki sadeleşme ve öngörülebilirliğin öbür alanlarla da desteklenmesi önemli”

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nin 3 Temmuz tarihinde açıkladığı kademeli sadeleştirme ve makro ihtiyati tedbirlerine ait olarak Aksoy, “Ekonomi siyaseti para, maliye, gelirler ve sektörel siyasetler olarak bir bütündür. Bunların hepsinin bir ahenk içinde birbirlerini takviyeler nitelikte yürütülmesi gerekmektedir. Münasebetiyle biz iktisat siyasetinin yalnızca para siyasetine indirgenmemesi ve bunun üzerinden tartışılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye üretimi artıracak uygun finansman şartlarını sağlamak için para siyasetinden kimi değişikler yapmayı tercih etti. Fakat bu değişim tercihi beraberinde çok fazla düzenlemede değişiklik muhtaçlığı doğurdu. Bu düzenleme değişiklikleri çok sık ve çok kompleks değişiklikler oldu ve para siyasetinin öngörülebilirliğini azalttı. Bu değişiklikler finansal piyasalarda önemli verimsizliklere sebep olabiliyor ve firmaları finansmana erişim imkanları açısından zorluyor. Bununla birlikte para siyasetinde sadeleşmenin sağlanması, daha öngörülebilir biçimde piyasayı ve beklentileri yönetmeye çalışmasını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Lakin, para siyasetindeki sadeleşme ve öngörülebilirliğin öbür alanlarla da desteklenmesi değerli. Türkiye’nin daha yüksek katma paha üreten ve daha rekabetçi bir ekonomik yapıya kavuşması için uzun vadeli öngörülebilir bir yaklaşıma gereksinimi var” dedi. 

 

“Öngörülebilir düzenleyici bir çerçevenin temini ülkemize yönelik risk algısının olumlu tarafta etkiler”

 Aksoy, “Son devirde gerçekleştirilen vergisel artışların geçmekte olduğumuz güç periyotta muhtaçlık duyulan bütçe için hasıl olmuş olduğunu anlıyoruz. Bu usul geniş ve değerli düzenlemelerin yatırım ortamının öngörülebilirliğini ve şeffaflığını temin açısından daha uzun vadeler içerisinde ilgili STK ve özel kesim ile istişare edilerek ve gerekli tesir tahlilleri yapılarak gerçekleştirilmesinde yarar görüyoruz. Öngörülebilir düzenleyici bir çerçevenin temini ülkemize yönelik risk algısının olumlu istikamette değişiminde büyük rol oynayacaktır. Kurumlar Vergisi oranının da %20’den %25’e yükseltilmesinin global rekabet ortamı dikkate alındığında, ülkemizin rekabet gücünü sarstığını ve dünyadaki kurumlar vergisi oranları düşürme trendinin bilakis bir uygulama olduğu düşünüyoruz.   Acil muhtaçlık üzerine getirilen bu vergilerin 2024 yılında kaldırılacağına ve daha rekabetçi bir kurumlar vergisi uygulamasına geçilmesi ve buna ait bir bilgilendirme yapılması, öngörülebilirliğe ve rekabetçiliğe katkı sağlayacaktır” dedi. 

İlginizi Çekebilir;  Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 71,96, aylık yüzde 4,47 arttı

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

İlgili Yazılar